Aktualizácia údajov

V prípade zmeny údajov uvedených v zmluve a jej prílohách je potrebné elektronicky vyplniť a zaslať poštou vnútroštátnemu správcovi príslušné formuláre na aktualizáciu údajov.

1. Aktualizácia údajov o účastníkovi a účte

Pre zmenu údajov o účastníkovi alebo účte nám, prosím, poštou zašlite:

a) zmena údajov o účastníkovi (napr. zmena kontaktných údajov spoločnosti, člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, súhlas so zasielaním elektronických faktúr a pod.):

b) zmena údajov o účte vrátane osôb splnomocnených alebo dodatočných splnomocnených zástupcov  (napr. pridanie alebo zrušenie prístupu, zmena názvu účtu a pod.):

2. Aktualizácia údajov o existujúcich splnomocnených a dodatočných splnomocnených zástupcoch

V prípade zmeny údajov existujúcich splnomocnených alebo dodatočných splnomocnených zástupcov nám, prosím, zašlite:

3. Aktualizácia údajov o prevádzke alebo prevádzkovateľovi lietadla

4. Aktualizácia údajov o konečnom vlastníkovi


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole