Cenník

Cenník v PDF (účinnosť od 01. 01. 2015)

 1. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla

  Pozostáva zo zložiek:
  a) fixnej: 350 eur bez DPH/účet (420 eur s DPH/účet)
  b) variabilnej: 0,015 eur bez DPH/kvóta (0,018 eur s DPH/kvóta)

 2. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého osobného holdingového účtu a obchodného účtu

  Pozostáva z fixnej zložky 500 eur bez DPH/účet (600 eur s DPH/účet)

 3. Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého účtu overovateľa

  poskytované zadarmo

 4. Poplatok za mimoriadny výpis z účtu kvót

  50 eur bez DPH/výpis (60 eur s DPH/výpis)

 5. Odmena za poradenskú činnosť pri práci so systémom registra

  poskytované zadarmo 

Poznámky:

 1. V poplatkoch za spravovanie účtov je zahrnuté:

  • zriadenie účtu v registri,
  • vedenie účtu vrátane aktualizácií údajov, resp. splnomocnených osôb,
  • zrušenie účtu,
  • obnovenie prístupu k účtu a k procesom,
  • ročný výpis z účtu kvót (uzávierka účtu, okrem účtu overovateľa).

 2. Kvótou sa rozumie každá kvóta z množstva kvót, ktoré bolo overené prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla v príslušnom roku podľa § 24 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 3. Pri dodaní služby do iného členského štátu bude fakturácia prebiehať v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole