Odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ

Tlačivo pre splnomocneného zástupcu/zástupcov úradu, ktorí sú oprávnení potvrdzovať správnosť správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky na príslušnom protokole: 

Podpisový vzor splnomocneného zástupcu úradu

Vyplnené tlačivo nám, prosím, zašlite poštou.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole