Zmluvná dokumentácia

Na otvorenie vybraného typu účtu v registri Únie je potrebné vnútroštátnemu správcovi zaslať riadne vyplnený a podpísaný príslušný typ zmluvy s jej prílohami:

Zmluva o zriadení a vedení holdingového účtu prevádzkovateľa

Zmluva o zriadení a vedení holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla

Zmluva o zriadení a vedení obchodného účtu

Zmluva o zriadení a vedení účtu overovateľa

Zmluva o zriadení a vedení osobného holdingového účtu

Neoddeliteľnú súčasť všetkých typov zmlúv tvoria príloha č. 1 a príloha č. 2 zverejnené na stránkach Správcu, ktoré účastník vnútroštátnemu správcovi so zmluvnou dokumentáciou nezasiela:


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole