Aktualizácia - Technické problémy pri spracovaní transakcií

Aktualizácia - Technické problémy pri spracovaní transakcií

Streda, 2. september, 2020

Zdroj: ec.europa.eu

Aktualizácia - register Únie je plne funkčný

Vnútroštátny správca informuje používateľov, že technické problémy súvisiace so spracovaním prevodov boli odstránené a register Únie je opäť plne funkčný.


Utorok, 25. august, 2020

Zdroj: ec.europa.eu

Z dôvodu výpadku registra Únie v uplynulom týždni pretrvávajú niektoré nezrovnalosti, ktoré okrem iného ovplyvňujú spracovanie aukcií Veľkej Británie a transakcie s kjótskymi jednotkami (CER, ERU), tzn., že budú zamietnuté zo strany ITL - medzinárodného protokolu transakcií.

Odporúčame používateľom, aby sa, pokiaľ možno, zdržali realizácie týchto typov transakcií až do vyriešenia technických problémov.

Na ich odstránení sa pracuje a register je v prevádzke. Návrat k plnej funkcionalite očakávame čoskoro. Ešte raz sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole