Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2017

Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 01. 01. 2017

Streda, 28. december, 2016

Vnútroštátny správca informuje o zavedení novej služby pre účastníkov registra Únie,
ktorej predmetom je možnosť zasielania elektronických faktúr, ako aj o zmene IČ DPH
ICZ Slovakia a. s. na SK7120000162 od 1. januára 2017.

V nadväznosti na uvedené zmeny a s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť účastníkom registra Únie zmluvnú dokumentáciu a s ňou súvisiace formuláre, vnútroštátny správca aktualizoval znenie týchto dokumentov s účinnosťou od 1. januára 2017.

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok a všetky zmluvné dokumenty a formuláre sú zverejnené v sekcii Dokumenty.

Upozorňujeme, že od uvedeného dátumu vnútroštátny správca nebude akceptovať dokumenty platné do konca roka 2016, pričom rozhodujúci bude dátum odoslania dokumentu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole