Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 21. 09. 2020

Aktualizácia zmluvnej dokumentácie a Všeobecných obchodných podmienok od 21. 09. 2020

Piatok, 18. september, 2020

V nadväznosti na oznámenú zmenu spôsobu prihlasovania do registra Únie a prepojenie systémov obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie a Švajčiarska vnútroštátny správca aktualizoval znenie Všeobecných obchodných podmienok pre Účastníkov registra Únie, ktoré nadobúdajú účinnosť 21. septembra 2020.

V rámci aktualizácie boli vykonané nasledujúce úpravy:

  • v bode I.2.11. bola definícia kvóty rozšírená o švajčiarske emisné kvóty a švajčiarske emisné kvóty pre letectvo,
  • v bodoch III.1.1., III.2.1 a IV.1.1. sa mení spôsob autentifikácie z SMS kódu na naskenovanie QR kódu,
  • bola pridaná časť III.3 Paralelná autentifikácia - prechodné obdobie počas rokov 2020 – 2021,
  • v celom dokumente bolo nahradené prihlasovacie meno, ktoré sa už nepoužíva, e-mailovou adresou.

Súčasne boli upravené aj Príloha č. 4 k zmluve a dokument na Aktualizáciu údajov o zástupcovi k účtu, do ktorých bol pridaný identifikátor MUDI (64-miestny alfanumerický identifikátor mobilného zariadenia).

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok a všetky zmluvné dokumenty sú zverejnené v sekcii Dokumenty.

Upozorňujeme, že od uvedeného dátumu vnútroštátny správca nebude akceptovať dokumenty platné do 21. 09. 2020, pričom rozhodujúci bude dátum odoslania dokumentu.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole