Emisné kvóty a kjótske jednotky v 4. obch. období

Emisné kvóty a kjótske jednotky v 4. obch. období

Pondelok, 25. máj, 2020

Vnútroštátny správca informuje účastníkov systému obchodovania, že podľa článku 13 smernice 2003/87/ES majú emisné kvóty (EUA a AEUA) vydávané od 01. 01. 2013 neobmedzenú platnosť, tzn. je možné použiť ich na odovzdanie aj v nasledujúcom, 4. obchodovateľnom období (r. 2021 - 2030).

Emisné kvóty vydané a pridelené v 4. obchodovateľnom období však nie je možné spätne použiť na odovzdanie v r. 2021 na plnenie podmienok za r. 2020, ktorý je ešte súčasťou 3. obchodovateľného obdobia.

Na odovzdanie emisných kvót za r. 2020 je teda potrebné použiť kvóty vydané v 3. obchodovateľnom období (r. 2013 - 2020). Odporúčame prevádzkovateľom zabezpečiť si dostatočné množstvo kvót z 3. obchodovateľného obdobia na plnenie podmienok v r. 2021 za r. 2020.

Informáciu o období obchodovania, v ktorom boli kvóty vytvorené, nájdu začiatkom r. 2021 majitelia priamo na svojich účtoch v registri Únie.

Kjótske kredity (CER a ERU) môžu byť vymenené za emisné kvóty (EUA a AEUA) len do 30. 04. 2021. Po 01. 05. 2021 nebudú môcť prijať účty v európskom systéme obchodovania žiadne kjótske kredity, pričom ich držanie na účtoch bude možné do 01. 07. 2023.

Prechod fazami.png

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole