Národná alokačná tabuľka pre SR na obdobie 2021 - 2025

Národná alokačná tabuľka pre SR na obdobie 2021 - 2025

Štvrtok, 1. júl, 2021

Zdroj: ec.europa.eu

Európska komisia schválila 29. júna 2021 národnú alokačnú tabuľku pre Slovenskú republiku,
čím formálne umožnila prideľovanie kvót prevádzkovateľom. Národná alokačná tabuľka pre SR
na obdobie 2021 - 2025 je zverejnená v sekcii Verejné informácie › EU - ETS.

Vnútroštátny správca pridelí kvóty na účty povinných účastníkov schémy obchodovania na základe pokynu od Ministerstva životného prostredia SR. Pokyn na prideľovanie kvót by mal byť vydaný
v najbližších dňoch. O samotnom pridelení kvót na účty budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole