Platforma UNFCCC na dobrovoľné stornovanie CER kreditov

Platforma UNFCCC na dobrovoľné stornovanie CER kreditov

Streda, 6. apríl, 2016

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) odštartoval v septembri 2015 tzv. Climate Neutral Now iniciatívu, ktorá podporuje jednotlivcov, organizácie a vlády v meraní, znižovaní
a kompenzovaní emisií skleníkových plynov s použitím kreditov v záujme boja proti zmene klímy
a prispievania ku klimaticky neutrálnej budúcnosti.

Ako súčasť tejto iniciatívy bola tiež spustená online platforma na dobrovoľné stornovanie CER kreditov. Platforma je integrovaná s CDM registrom a umožňuje účastníkom projektu ponúknuť CER kredity komukoľvek, kto má záujem o dobrovoľné stornovanie. Je založená na systéme
e-commerce, tzn. podobne ako v iných online obchodoch v nej môžu môžu používatelia vyhľadávať a nakupovať CER kredity, za čo získajú certifikát UNFCCC o dobrovoľnom stornovaní (ukážka je
na obrázku nižšie), ktorý obsahuje výšku ich príspevku ku klimatickej neutralite.

Za vyše pol roka prevádzky bolo dokončených približne 600 transakcií v objeme viac ako 15 000 t. Všeobecné informácie o platforme ponúka krátka prezentácia (len v anglickom jazyku).

Viac informácií o Climate Neutral Now iniciatíve nájdete na: http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx.

Prístup k platforme je cez webovú stránku: https://offset.climateneutralnow.org/.

V prípade otázok sa môžete obrátiť e-mailom na: goclimateneutralnow@unfccc.int.

Certifikát UNFCCC o dobrovoľnom stornovaní

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole