Prepojenie registrov emisných kvót EÚ a Švajčiarska

Prepojenie registrov emisných kvót EÚ a Švajčiarska

Piatok, 18. september, 2020

Zdroj: ec.europa.eu

Vnútroštátny správca informuje o prepojení systémov obchodovania s emisnými kvótami Európskej Únie a Švajčiarska, ktoré bude spustené v pondelok 21. septembra 2020. Od tohto dátumu budú môcť majitelia účtov v registri Únie na svojich účtoch držať švajčiarske emisné kvóty, odosielať a prijímať kvóty zo švajčiarskeho registra a použiť švajčiarske emisné kvóty na plnenie podmienok.

Po nadobudnutí platnosti dohody medzi EÚ a Švajčiarskom sú emisné kvóty oboch systémov vzájomne akceptovateľné. Na zabezpečenie prevodov je potrebné vytvoriť medzi obidvoma systémami elektronické spojenie. Keďže registre zatiaľ stále nie sú prepojené trvalým priamym spojením, bolo prijaté dočasné riešenie v podobe určenia termínov na vykonanie prevodov. Navrhnuté transakcie budú dokončené v najbližšom termíne v zmysle harmonogramu nižšie a v súlade s pravidlami platnými pre každý systém (26-hodinová lehota pre register Únie a 24-hodinová lehota pre švajčiarsky register).

Harmonogram realizácie prevodov v roku 2020:

28.09.
05.10. 
19.10.
02.11.
16.11.
30.11.
07.12.
16.12.
17.12.
21.12.

Termíny prevodov na rok 2021 budú zverejnené v novembri 2020. Prípadné zmeny v uvedených termínoch budú včas oznámené. Viac informácií nájdete v ozname Európskej komisie (len v anglickom jazyku).

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole