Prihlasovanie do registra Únie od 07. 01. 2022 - len cez mobilnú aplikáciu a QR kód

Prihlasovanie do registra Únie od 07. 01. 2022 - len cez mobilnú aplikáciu a QR kód

Pondelok, 6. december, 2021

V súvislosti s novou metódou autentifikácie do registra Únie prostredníctvom aplikácie EU Login Mobile a QR kódu, ktorá bola predstavená v uplynulom roku, uplynie dňa 07. 01. 2022 prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné prihlásenie aj prostredníctvom mobilného telefónneho čísla
a SMS kódu.

Čo sa zmení?

Po 07. 01. 2022 už nebude podporovaná autentifikácia prostredníctvom mobilného telefónneho čísla a SMS kódu. Do registra Únie bude možné prihlásiť sa výlučne prostredníctvom aplikácie EU Login Mobile a QR kódu.

Čo je potrebné urobiť?

Na aktiváciu nového spôsobu prihlasovania je potrebné, aby ste si do Vášho mobilného zariadenia nainštalovali mobilnú aplikáciu EU Login Mobile, pridali toto zariadenie do autentifikačnej služby EU Login a následne ho prepojili s registrom emisných kvót. Postupom Vás prevedie bod 3. Používateľského manuálu EU Login, ktorý je dostupný v časti Manuály a používateľské príručky.

Po úspešnom pridaní zariadenia sa do registra Únie budete prihlasovať výberom metódy autentifikácie: EU Login App + QR kód. Pomocou mobilnej aplikácie EU Login Mobile naskenujete QR kód z prihlasovacej obrazovky EU Login a prepíšete na ňu numerický kód vygenerovaný mobilnou aplikáciou. Mobilná aplikácia funguje offline, tzn. na jej používanie sa nevyžaduje aktívne pripojenie na internet.

Nový spôsob prihlasovania je bezpečnejší a spoľahlivejší ako používanie SMS kódov, preto odporúčame, aby ste jeho aktiváciu neodkladali.

V prípade otázok nás kontaktujte tel. na 032/65 63 731 alebo e-mailom na emisie@icz.sk.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole