Spravovanie účtu v registri Únie a GDPR

Spravovanie účtu v registri Únie a GDPR

Piatok, 25. máj, 2018

S ohľadom na termín začiatku uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) by sme Vás chceli informovať, že v rámci vykonávania funkcie vnútroštátneho správcu, ku ktorému poskytujeme naše služby, dochádza z našej strany k spracovaniu osobných údajov, ktoré od začiatku uplatňovania GDPR podlieha jeho regulácii.

Naše doterajšie služby boli poskytované v súlade s platnou legislatívou a radi by sme Vás ubezpečili, že ICZ Slovakia a. s. zodpovedne pristupuje k príprave na novú legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prijíma potrebné organizačné, bezpečnostné, technické a administratívne opatrenia na to, aby správu, ako aj spracovanie osobných údajov realizovala plne v súlade s požiadavkami GDPR.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole