Uzatváranie zmlúv s novým správcom NREK

Štvrtok, 6. december, 2012

V zmysle zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom životného prostredia SR dňa 24.10.2012 preberá spoločnosť ICZ Slovakia a.s. od 01.01.2013 funkciu vnútroštátneho správcu Národného registra emisných kvót SR.

V súvislosti s touto zmenou je potrebné, aby všetci účastníci registra uzatvorili s novým vnútroštátnym správcom, spoločnosťou ICZ Slovakia a.s., nové zmluvy o zriadení a vedení účtu. Jednotlivé zmluvy spolu s povinnými prílohami, ktoré je potrebné vyplniť, nájdete tu. K zmluvám je potrebné priložiť všetky prílohy a dokumentáciu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú taktiež uverejnené na stránkach NREK.

V prípade, že prevádzkovateľ má v registri vedených viacero účtov, stačí uzavrieť s novým správcom jednu zmluvu o vedení holdingového účtu prevádzkovateľa, pričom ale v prílohách (konkrétne v Prílohe č. 4 – Informácie o účte a prevádzke), je potrebné uviesť všetky účty priradené jednotlivým prevádzkam. K názvu účtu, prosím, uveďte aj tzv. identifikátor, alebo číslo účtu.

Riadne vypísané a podpísané 2 výtlačky zmluvy spolu s povinnými prílohami nám, prosím, zašlite poštou na adresu uvedenú na stránkach NREK v sekcii Kontakt.

Ako nový vnútroštátny správca bude mať spoločnosť ICZ Slovakia a.s. prístup do registra umožnený po 01.01.2013. V prípade, že sa budú údaje vo Vami zaslanej dokumentácii zhodovať s údajmi v registri, budete mať po tomto dátume naďalej prístup k Vašim účtom. Ak sa údaje uvedené v zmluve a prílohách, ktoré nám zašlete, budú líšiť od údajov v registri, budú tieto považované za aktuálne a na ich základe budú aktualizované aj údaje v registri.

Účastníkom, ktorí nezašlú riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu do 31.12.2012 bude prístup k účtom dočasne blokovaný a obnovený po zaslaní zmluvnej dokumentácie, resp. podpise zmluvy s novým vnútroštátnym správcom.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole