Zmena cenníka od 01. 01. 2020

Zmena cenníka od 01. 01. 2020

Štvrtok, 28. november, 2019

Vnútroštátny správca pristúpil po schválení Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky k zmene cenníka - sadzobníka poplatkov s účinnosťou od 01. 01. 2020.

Úprava spočíva v zmene fixnej zložky paušálneho ročného poplatku za spravovanie účtov v registri Únie, v prípade holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla na 500 € bez DPH/účet a v prípade osobného holdingového alebo obchodného účtu na 625 € bez DPH/účet. Novinkou je tiež zníženie tejto zložky na polovicu v roku zatvorenia účtu povinného účastníka, ktorý bol rozhodnutím príslušného úradu vyradený zo systému obchodovania.
Súčasne bol do cenníka zaradený poplatok 950 € bez DPH/transakcia za realizáciu transakcie odovzdania emisných kvót vnútroštátnym správcom na žiadosť účastníka za určených podmienok. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.

Nový cenník je k dispozícii v priloženom súbore: Cenník.pdf.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole