Zmena spôsobu prihlasovania do registra Únie

Zmena spôsobu prihlasovania do registra Únie

Piatok, 18. september, 2020

Od pondelka 21. septembra 2020 bude spustená nová metóda autentifikácie do registra Únie prostredníctvom aplikácie EU Login Mobile a QR kódu. Táto metóda postupne v priebehu roka nahradí aktuálne používaný spôsob prihlasovania a potvrdzovania transakcií cez mobilné telefónne číslo a SMS kód.

Čo je potrebné urobiť?

Na aktiváciu nového spôsobu prihlasovania je potrebné, aby ste si do Vášho mobilného zariadenia nainštalovali mobilnú aplikáciu EU Login Mobile a následne pridali toto zariadenie do autentifikačnej služby EU Login. Postupom Vás prevedie bod 3. Používateľského manuálu EU Login, ktorý je dostupný v časti Manuály a používateľské príručky.

Po úspešnom pridaní zariadenia sa do registra Únie môžete prihlasovať výberom metódy autentifikácie: EU Login App + QR kód. Pomocou mobilnej aplikácie EU Login Mobile naskenujete QR kód z prihlasovacej obrazovky EU Login a prepíšete na ňu numerický kód vygenerovaný mobilnou aplikáciou. Mobilná aplikácia funguje offline, tzn. na jej používanie sa nevyžaduje aktívne pripojenie na internet.

Upozorňujeme používateľov, že pokiaľ sa do registra Únie aspoň raz prihlásia pomocou aplikácie EU Login Mobile a QR kódu, možnosť prihlásenia cez mobilné telefónne číslo a SMS kód sa pre nich automaticky deaktivuje.

Nový spôsob prihlasovania je bezpečnejší a spoľahlivejší ako používanie SMS kódov, preto odporúčame používateľom, aby si jeho aktiváciu neodkladali.

V prípade otázok nás kontaktujte tel. na 032/65 63 731 alebo e-mailom na emisie@icz.sk.

Späť na výpis


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole