Verejné informácie

Register Únie - charakteristika jednotného registra Únie, účtov, používateľov a transakcií

Register Kjótskeho protokolu - charakteristika registra Kjótskeho protokolu, účtov, používateľov a transakcií

Otvorenie účtu - holdingový účet prevádzkovateľa, holdingový účet prevádzkovateľa 

lietadla, obchodný účet, účet overovateľa, osobný holdingový účet

Európsky systém obchodovania s emisiami (EU - ETS) - národné alokačné tabuľky,
stav plnenia podmienok, nároky použitia medzinárodných kreditov pre prevádzkovateľov
a prevádzkovateľov lietadla

Kjótsky protokol - SEF reporty, informácie o majiteľoch účtov, účtoch a projektoch
Kjótskeho protokolu

Legislatíva - právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné dohody

ICZ Slovakia

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole