Európsky systém obchodovania s emisiami (EU - ETS)

Národné alokačné tabuľky

Národná alokačná tabuľka pre SR na obdobie 2013 - 2020

Národná alokačná tabuľka pre prevádzkovateľov lietadiel na obdobie 2013 - 2020

Národný alokačný plán pre SR na obdobie 2008 – 2012

Národný alokačný plán SR pre dobrovoľných účastníkov na obdobie 2008 – 2012

Stavy plnenia podmienok v SR za príslušné roky

3. obchodovateľné obdobie: 20132014201520162017, 2018

2. obchodovateľné obdobie: 20082009201020112012

1. obchodovateľné obdobie: 200520062007

Nároky použitia medzinárodných kreditov pre prevádzkovateľov
a prevádzkovateľov lietadla v období 2008 - 2020 v rámci EU - ETS

Tabuľka nárokov použitia medzinárodných kreditov v SR v období 2008 - 2020


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole