Register Kjótskeho protokolu

Jednotný register Únie, do ktorého boli presunuté holdingové účty prevádzkovateľov a osobné holdingové účty zo všetkých národných registrov v európskom systéme obchodovania, bol aktivovaný v júni 2012. 

Register Únie funguje zároveň aj ako register Kjótskeho protokolu (KP) pre Úniu ako zmluvnú stranu KP. 

Používatelia sa do registra KP prihlasujú prostredníctvom autentifikačnej služby Európskej komisie EU Login. Na aktiváciu prístupu k účtu je v registri potrebné jednorazovo uviesť autorizačný kľúč, ktorý používatelia dostanú od vnútroštátneho správcu (pozri manuál na prihlásenie do registra Únie).
Upozorňujeme splnomocnených zástupcov, že prihlasovacie údaje slúžia na zabezpečenie prístupu do registra, a preto by sa v žiadnom prípade nemali poskytovať ďalšej osobe.

V súvislosti so zavedením jednotného registra Únie nastali aj ďalšie zmeny:

1.    Účty

 • v registri KP je možné otvoriť tzv. SK účty, ktoré môžu byť využívané na transakcie s kjótskymi jednotkami (AAU, CER a ERU)
 • SK účty sú vedené ako osobné holdingové účty a ich zriadenie je možné pre právnickú aj fyzickú osobu

2.    Používatelia

 • na prihlasovanie sa používa dvojstupňové overenie, v rámci ktorého sa splnomocnení zástupcovia autentifikujú okrem hesla aj prostredníctvom QR kódu vygenerovaného mobilnou aplikáciou EU Login; okrem toho je z bezpečnostných dôvodov potrebné mať v EU Login pridané aj aktuálne mobilné tel. č. zhodné s mobilným tel. č. zaznamenaným v registri KP
 • zjednotenie používateľov – jeden používateľ má spoločné prístupové údaje pre všetky účty, ku ktorým je priradený v registri KP aj v registri Únie

3.    Transakcie

 • transakcie sú iniciované v pracovných dňoch v čase 10.00 – 16.00 h, pričom po inicializácii plynie
  26-hodinová lehota, kým je transakcia dokončená
 • spracovanie transakcií prebieha podľa nasledovného harmonogramu:
  • transakcia zaznamenaná (v prípade, že je k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, aj schválená) v pracovných dňoch v čase 0.00 – 9.59 h = bude dokončená v nasledujúci pracovný deň po 12.00 h
  • transakcia zaznamenaná (v prípade, že je k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, aj schválená) v pracovných dňoch v čase 10.00 – 16.00 h = bude dokončená po 26 h
  • transakcia zaznamenaná (v prípade, že je k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, aj schválená) v pracovných dňoch v čase 16.01 – 23.59 h a cez víkend alebo sviatok kedykoľvek = bude dokončená na druhý pracovný deň po 12.00 h
 • počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike transakcie nie sú spracovávané
 • z holdingových účtov možno vykonávať transakcie iba na účty definované v zozname dôveryhodných účtov (pozri nižšie)
 • transakcie a operácie so zoznamom dôveryhodných účtov sú potvrdzované QR kódom
 • uplatňovanie tzv. kontroly štyroch očí – transakciu alebo inú operáciu v registri jeden splnomocnený zástupca navrhne a ďalší schváli (v prípade, že je k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, schvaľuje vždy všetky procesy), pričom iniciátorom a schvaľovateľom nemôže byť súčasne tá istá osoba; táto kontrola je povinná vždy pri operácii so zoznamom dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) a pokiaľ je k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, aj pri všetkých prevodoch
 • sériové čísla kjótskych jednotiek nie sú pre používateľov viditeľné v registri KP

3.    Zoznam dôveryhodných účtov

 • zoznam dôveryhodných účtov dopĺňa súbor bezpečnostných opatrení implementovaných v registri Kjótskeho protokolu
 • každý holdingový účet môže mať definovaný zoznam dôveryhodných účtov obsahujúci účty, ktoré sú považované za dôveryhodné a na ktoré budú môcť byť navrhované prevody; automaticky sú naň zaradené všetky účty jedného majiteľa
 • zmeny v zozname dôveryhodných účtov (pridanie alebo odstránenie účtu) podliehajú tzv. kontrole štyroch očí (pozri vyššie)
 • lehota na pridanie účtu na zoznam dôveryhodných účtov je sedem pracovných dní po schválení (dodatočným) splnomocneným zástupcom
 • odstránenie účtu zo zoznamu dôveryhodných účtov prebehne okamžite po schválení (dodatočným) splnomocneným zástupcom
 • majiteľ účtu sa môže rozhodnúť, či bude uplatňovať tzv. kontrolu štyroch očí aj na prevody na účty v zozname dôveryhodných účtov – v takom prípade bude musieť byť k účtu menovaný dodatočný splnomocnený zástupca, ktorý je oprávnený takéto prevody schváliť

Oficiálne oznámenie nájdete na stránke Európskej komisie (v anglickom jazyku).


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole