Register Únie

Jednotný register Únie, do ktorého boli presunuté holdingové účty prevádzkovateľov a osobné holdingové účty zo všetkých národných registrov v schéme obchodovania, bol aktivovaný v júni 2012. Odvtedy sa používatelia prihlasujú do registra Únie prostredníctvom Autentifikačnej služby Európskej komisie EU Login. Na aktiváciu prístupu je potrebné jednorazovo zadať autorizačný kľúč, ktorý používatelia obdržia od vnútroštátneho správcu (pozri návod na vytvorenie a správu používateľského účtu EU Login a návod na prihlásenie do registra Únie).
Upozorňujeme všetkých splnomocnených zástupcov, že prihlasovacie údaje (používateľské meno/e-mail a heslo) slúžia na zabezpečenie prístupu do registra, a preto by sa v žiadnom prípade nemali posúvať ďalšej osobe.

V súvislosti so zavedením jednotného registra Únie došlo aj k ďalším zmenám:

1.    Účty

  • boli vytvorené nové EU účty, ktoré môžu byť využívané pre transakcie s kvótami (EUA) a s kjótskymi jednotkami (CER a ERU)
  • pôvodné SK účty už nie sú nevyhnutné (po zmene sa stali osobnými holdingovými účtami)

2.    Používatelia

  • pre účely registra sú SMS kódy posielané na registrované mobilné číslo; číslo mobilného telefónu uvedené vo Vašich osobných údajoch musí byť zhodné s číslom zadaným v EU Login
  • zjednotenie používateľov – jeden používateľ má spoločné prístupové údaje pre všetky účty

3.    Transakcie

  • z holdingových účtov možno vykonávať transakcie iba na účty definované v Zozname dôveryhodných účtov; majiteľ účtu, ktorý si praje uskutočňovať transakcie na účty, ktoré sa nenachádzajú v Zozname dôveryhodných účtov, si na tento účel môže otvoriť obchodný účet
  • transakcie sú inicializované podľa časového harmonogramu v pracovných dňoch od 10.00 h do 16.00 h, pričom po inicializácii plynie 26-hodinová lehota, kým je transakcia odoslaná na spracovanie; výnimku tvoria prevody z obchodných účtov na účty v Zozname dôveryhodných účtov, kde sa 26-hodinová lehota neuplatňuje
  • počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike transakcie nie sú inicializované
  • transakcie sú potvrdzované SMS kódom
  • metóda štyroch očí – transakcie sú schvaľované dodatočným splnomocneným zástupcom v prípade, že je nominovaný
  • sériové čísla jednotiek nie sú pre používateľov viditeľné

Oficiálne oznámenie nájdete na stránke Európskej komisie (v anglickom jazyku).


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole